> >

���������� ��� ������������� �����������?


���������� ��� ������������� �����������? �� ����� ����, ��� ����� ��������. ��� ������ � ������� �������� ����� ������������ ����� ��������� ���������� �������� ������ – ��� �������� ������� � ���������� �������� � ��������������� ������� � ������ ������, �������������� �������� ��������� � ������� ������� �������.   � ������� ���������� ������ ���� ���������� ���������������������. ������ �������� ��������� ������ – ����� ������� ���������� ��������. ��� ������������ ������ �����, ������� »


Rezidor ��������� ��� ����� ����� � ������


The Rezidor Hotel Group , ���� �� ����� ��������� ������������� ����������� ���������� � ����, ����� ����������� ��������� ����� �������� � ������. �������� ��������� �� �������� ��� ���� ������ �� ����������� �������. ���� �� ���, Radisson Ambassador Hotel , Paris Op é ra (296 �������, ��� ������� �������� – « Hotel Ambassador ») »


�������� ����� ������ �� ��������


������ �������������� ��� ��������� �� ���������� ������. ����� ��������� ����������� ���������� �������� ����� (Mohamed Anni Nasheed) ����������, ��� ����������� ������� ���� ��������, ����� ������ ����� �����, ���� ����� ���� ��������� ��-�� ����������� ���������� ����� �������� ������ ���������� ������. �������� , ������������� �� � � ������ ��������� ������� � � ������ ���������� �����,  ������������� � ��� �� �����, �������� � ���� 1 192 ���������� ������� � ���������� 360 000 �������. »


������ SAS ��������� ����� �� ������������


SAS ������������� ��������� �������� � �������� ������ �� ������������� ��� ���� ����������.
 
�������� ������ �� ���������� ��������, ����� � ������������� ������ � ������ ������ ���� �� 3 ����. ��������� ������������������ ������ ��������� �� ������ 5 ����. ��� ��������� �������� � ���� � 12 ������ 2008 ����.
 
��������� ����� �� ������������� � ��������� ����� ����� ��������� ��������� �������� ������� ��� �� ����� � ����� ����� ������� ��� �� ���� ������ �����. ������ SAS »


� ������ �������� ������ ��������� ����� � ����


����������� ������������ ����� �� �������� �����������, ����� � �������� (������) � ������������� ������ �������� � ������ �� ������������� ������� ���������� ����� � ����, ����� �������� ��� ��������� ����������� � ������������� ��������, ������� ����� ���������� �� ��� ���������������� ������ �� ������ ������.
������������� ����� ����� �������������� ������ ������������� ������. ������ �������� ������������� ������-��������������� ������� ��� ���������� �������� ����� �� �������. ������� ������ »


���� ������ �������


�� ������������� ����� ������� ������� ���� ��������������� � ������ ���� �������. 14, 15 � 16 ������ ������������ ������� ���� ������� ��������� ������������� ����� ������ ����������� � ���������� � ������ ������, ����������� ����������� ��������������� ������ – � ������ 2008 ���� ����� �������� 2 000 000 ����������� ��������.  ��� ����� ����� ��������� «����� ����������, ��������������» ��������� �� ������������ ������� 16 ������ � ������������� ��������� ���� ����� ��������� »


����� ������� ���


������ ���-���� �������� � ������� ������������ ������� �� �������������� ������� � ������ ����� ������������� �������. ������ ��� ���� ��, ������������� � ��������� ��������� ������ ��� Gharbia, ����� ��������� ������ ��� ����������� � ��������� ���� � ������ �������� �� ����������� �������� � ������ �������� �������. ������ ����� �������� � ���� ������� DALMA � ������������ ����� ������� ���������, ���� �� ������� ���������� ����������� �������.
������������� ���������� ��� ���������� ����������� »


�� ������ ���� � ������ ������


���������� ������� ����� �������� ������������ ��������������. � ������������� ������� ������ ������ ���������� �������� ���������� ����������� «�������», ��� ���������� � ������ ������ � ������������ ����������� �� ��������������������� �������. ������ �������������� ������ �������� �������� ����� ������ �������� ��� �� � ��������� ��������� ��� ��������� ������ � ��������, ��������� ���������, ������� ������ �������� �������������� ������������. � ����� �������� ���������� �� ����� »


����������� ����� ���������� ������ ��������� �� �������


����������� � �������� ������������ ������ 2008-2009 ������������� ����� ����������, ���� �������������� ������������� �����, ��� ��� ������ � ������� ������ ���������� �� �������� ������� � ���������� �������� �� ���� ����� ������ �����������.
����������� �������� ����� Palandöken Palan, ����� ���������, ��� ����������������� ��� ��������, "��-�� ��������� ����� ����� � ��������� � �������������, ���������� �������� �� ������ � ������� ������ �����������. � ���� ���� ������ ����� ������ »


�������: ������� ��������� � ���������


01.09.2008 12:47 �����, �������
� 10 �� 19 ������� ������� ������������ ������� ���������. ��� �������� http://www.hungary-ru.com/, ��������� ������� �� ���������� ������������ ������ ���������. ����� ��������� �������� ������������ ������� � ������������ ��������������� ���������� ����� ���� � ������� ����������� �� ���� �������� ���������. ������ ���������� ��������� � ���, ����� ����������� ���� �������� � ����������� ���������� �������.
������������ ��������� ������� ����� ������������ »Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-