> >

������������ WINDROSE ��������� �������� �� �����������


������������ WINDROSE ��������� �������� �� ����������� ������������ WINDROSE ��������� �������� �� �����������
� 14 ���� ������������ WINDROSE («���� ������») ����� ������������ ����� �������� �� �������� ����- ����������� -����.
������ ����� ����������� �� ����� ��������������� �������� Embraer-195. ������  ����� �������������� �� ������������. ������� � 22 ���� ����������� ����� � �����������, �������, ������� � �������.

  • ����� �� ����� – � 13:20, �������� � ����������� »

��������� SAS ����� �������� ������� ��� � ���������� ���������


��������� SAS ����� �������� ������� ��� � ���������� ��������� ��������� SAS ����� �������� ������� ��� � ���������� ���������
������������� ������������ SAS ���������� ����� �������������� � ��������� ���������� ��������� �������� Absolut Icebar – ������� ���. � ���������� ��������� ���� �� ��������� � ��������� ������ � ���� ���� ��������� ���� ����. �������� � ������� ��������� ��� ����, � ��������� �������������� ����������� � -5°�, � ����������� �������� ������ �������. ����� �� ���������� ��������� »


����� ����� ����� �������� �� ����� ��������


�������� ������������������� ���������� ���������� ����������� ��������� ���������� � �� ������ � �����.
�� ���� ��������� � ��������������� ������� ������� ���������� �� ������������ ������ �������������� ����� �� ��������� ���������� � �� ������ �� ����� � ������ �����.
������ ������������ ����������� ������������ ��� ����� ���������� ����� � �� �������, ������������ ������� ����� ����������, ��������������� � ������������, ��������, ���������� � ������, � ����� �������� ������������� ����������� »


���-�������� �����-����� ����� ���������� �����


���������� ���-�������� ������� �����-����� ����� ���������� �����, �������� Associated Press. ������� ������� � ������ �����-����� � �������-����� ������� ��� ����������� ������� � ������������, 25 ���.
�� ����� ���������� ������������ ����������, ������������ �������� ������� ���-���� ����� ������� ��� �����, ��������� �������� ���������� � ��������� ����� ���������� ������� � ����� ������� �������� � ���������.
� ����������� �������� �����-����� ��� ����������� ���-�������� ��� ����� �������� »


������ ������� ����� ���������


����� ���������� �������� ���-�����, � ����� ���� � ���, ����� ������� ��������� ��������.
� ������� ����������� ������� 11 �������� 2001 ����, ����������� � ��� �� ���������� ������ �������, �� ������� ����������� ����������� ������, ��� �������� ������. ����� � ������� 2004 ���� ������ � ��������� ��������� � �����, ������� ��������� � ���, ��� �����������, ������������ ����������� ��� ��������� �������� ���������� ���� ������ � ��������� ��������, ������������� � �� ������.
� ���, � ��������� »


�������� ��������� � ����� �������


���� ������ � ����� ������� �������� ����� �����������, ������� �������� �������� ��������� ��������. � ���������, � 17 �� 19 ������ ����� ��������� ���������� ��������� French Quarter. � ������� ����, ����� �������� ������� ���� 25-�����, ��������� ������ ��������� 435 ����� �������. � ���� ���� ��������� ������� ��� ������ ������.
� ������ French Quarter ����� ���� ����� ���������� ���� ����� ���������� ��������� ������ ������� – ��� ����� � ��� ����������, ��������� ������ � ���������� »


“Boeing” �������� ������ ��������� 777-� ������


“Boeing” �������� ������ ��������� 777-� ������ “Boeing” �������� ������ ��������� 777-� ������
������������ ��������������� ������� "Boeing Co." ��������� ���������� ������������ ������������ 777-� ������ �� 29% � 2010 ���� �� ���� "���������������� �������� ������� ��������� ���������". �� ���� �������� ���������� ��������� "�����". "Boeing" ����� ������������ ���������� ������ ������� �� ������ ������� �� 38% � ������� �� �����.
������ "Boeing »


�������� �������� ����� ����������� �������


�������� �������� ����� ����������� ������� �������� �������� ����� ����������� �������
� ��� ������ ������������ ������ ������������ ������� ������ ��������� "�����", ������� � ����������� ����� ������ �� ���� � �� ����. �������� ��� ��������� �� �������� ��������� � ���������� � ������� �������� �������������� �������� � ������� ��������.
�������� "�������" ���� ����������� �������� �� ���������. ������ � ��� ����������� ������� ������� �������� ������������ � �������� »


�������� ������ � ������ ������ �������


�������� ������ � ������ ������ ������� �������� ������ � ������ ������ �������
4 ���� 2009 ���� �������� ����� ����� ������� � ������ ���������� ������ �������, ������� ��������� �� �������-������ � ������ ����������� ����������. � 233-� ���� ������������� ��������� ������ �������� ������ �������� � ������ ������, ������  � ������� ��� ��������� ����� �������� 11 �������� 2001 ����.
������, ��� ����� �� ������ ������� ����� �� ��� ������ ������� – ��� ��� ���������� ��������� »


� ���-����� �������� 900 ����������


����� 900 ������ ���� �������� � ���� ���������� ���������� ���-����� ��-�� �������� ��������� � �������� �������� � �����������, 2 �����. ��� ������������� ���������� ��� ������ ������, ���������������� ��������� ����������� � ������� ���������� ������.
������������� �������� ������� ������� ����������� �������, ������������ Delta ��������� � �������� ����� 300 ���������� �� �������, ��������� ���������� ������� ������ �������� ��� ������ ���� �����������.
���� �������� ������ ����, ��� ������������� »Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-