����� � �������: ����� � ������

> > > ����� � �������: ����� � ������

����� � �������: ����� � ������ ����� � �������: ����� � ������
���������� ����������� ������ ������� – ������� �������� ����� ������� �������������� ���������. �������� ������������ ������  ����� ������ ���������� ��������.
������� ������������ �������� — ���� ��� �������������� �������, ���������� � ������� ������, ���-�� ������� ������. ������ ������ ��� ����� ��������� �������� – �� ���������� �� 15-20. � ��������, ����� �� ����� ������, � ����������� � ������� ������� �������� ���������� ��� � �����.
��� ����� �������� ������� — ����� ��� ������� ��������� �� ��������� �������� �� �������. �� ����� ����� ������ ���������  — ����� ������������ �����������.
����� �����, � ������� ��������� ��������� ����������� ����� FIS ������������ ��������, ������������� ���������� � ��������� ����������. ������, ��� ��-�� ������������� ������ � ������� �������� ������� 15 �����, � � ������� — 40 ���. � �������� ������ �������������� – � ������� ����� ��������� 1—1,5 ����. � �� � �����, ���� ����������. ���, � ������� ���� ����� «��������» �� ����������� ������� 6 �����.
� ������� ���� ���������� ������, � ������ �� ��������, � �������������� �� ������� ����, �� ������� �� ������ ����������� ���, �� � ����� ���������� ������ �������.
���������������� ����� ������� ����� ���������� � �������. ���������� �������, �������� �������� � ����� ���� ������������� ������ ������� ��������. ����, ����� �������� ������������ ��������� �� �����������.
����� – ���������, �� �������� ������ ����. �������� ��� �������������� ��������.
����������- �������� ����� ��� ����������. ������ �������, ��� ������ ���������.
������� ���� (�� �� «����� ������», «������», «���������»). ������ ����� �������, ��� �������. �������� ������� ���� — ��������� ����� ��� «��������».
������� – �������� ��� �������������� ��������. ����� ��� ������� �������� �� ���������.
������������ ������� ������� ����������� �� ������ ������������� �����, �� � ������� ����������� �����������, ��� ����� ����� � �������, � �������, ��������� � ��������� ���������� ������. ������ ��������������� ��������� ���������� �� ������ ��������. � ��� � ����������� ���� ������� �� ��� ������. ���� ������� ��������� ������� �� ���������� ���������� ����������������������.
����� � ������� �� ����� � 29.12 �� 05.01 �����   ����� ������ 3*
(2-������� �����, ��������, ���������� ������ — 850): 9000—10 000 ���. ���� ������
(2-������� �����, �������-����, ���������� ������ — 650) 5000 ���. ������� � ������� �������
(2-������� �������, 250/���. � ���.) 3500 ���. �������   � ����� � �������� 70—80 ���. ������ ���������� � ���-���   ��������� (200 ���. �� ���.) 400 ���. ������ ���������� (7 ��., 60—70 ���. � ���.) 900—1000 ���. ������   ����� ����—�������—����
(��. 79 ���. , �. 116 ���. � ���� �������) 320—500 ���. ����� � �����������
  � ����� ������ 3* (� ������� ����) 12 000—13 000 (7500-8000) ���. �� ������� (� ������� ����) 8500—9000 (5000—6000) ���. � ������� ������� (� ������� ����) 6000—6500 (3000—3500) ���.

http://www.alltravels.com.ua/2008/12/01/otdyx-v-slavsko/

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-