������ �������� ���������� � ����� ���������������� �������

> > > ������ �������� ���������� � ����� ���������������� �������

������ ������� Medicana, ���� �� ������� ������� ����� ��������������� � ������, �������������� �� �������� ������������ ������� � ������.
������������ �������� ������ ������� ������, “�� �������� ���������� ������ � ����� ���������������� �������, � ������� �� ������������� ��������, ��� ����� ��� ������ �������� ����������������� ����������� ������ � ��������� ����� � ��� ���� ������, ��� �� �� �� ������ � �������� ������ ��� ���. �������� ���������������, ������� ���������� Medicana, ������������� ������� ����������. � ��� �� ���������� ����������, ��� ��� �������� � ��������� ��������, ������� ������� ������� ������ ��������� �� ���� ����”.
Medicana ����������� ���� ����������� ������� � �������� � ������, � ����� ��������� ������� ����� ��������� � ������ �������. ������������ ����� �������� �������� ������� � ������ �������� �������� �������, ����� tourexpi.com
������������� ������� Medicana � ������, ����������� � ������� – ���������� ����������� �����, � �������������� ������ ��� VIP ���������.
������ ����������� 375 �������� ����������, ������� 136 � ��������, � ��� 200 ������� ��������� � �������������.

http://www.alltravels.com.ua/2008/12/16/turciyu-pytayutsya-prodvinut/

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-