�����-����� ������ ���������

> > > �����-����� ������ ���������

�����-����� ������ ��������� �����-����� ������ ���������
������ ��������� 25 ��� �� ��� ���������� ������ �������� �������� ����������� �������� ��� ������ ������.
���� �������� �������� ����� ����� ������–�����, ������� �������� �� ������ ������������ ����� ���������-������������� �����, � ������� �����, �� � ��, ��� ��������� ������ ������� �������� �������� � ����� ������ ��� �� ����������.
� 1956 �. ������ ��� �������� �������-������, � � 1983 ���� ��������� ��� ������� ������. ����������� ����������� ������ ��������� � ���� �����-��������� � �����-���������� ��������.
��������� ����������� ��� ��� 6, 7 � 8 ������� 2008, � ������� � ������������� ����������. 7 ������� ����� ����� ������ �� ����, ����� ������ � ����� ������� ����� ������� ��������� ������� �������� ���������������� ������.

http://www.alltravels.com.ua/2008/12/04/mirovogo-kulturnogo-naslediya/

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-