�� ������������� ����� ������� Tez tour ����� ������ �����

> > > �� ������������� ����� ������� Tez tour ����� ������ �����

�� ������������� ����� ������� Tez tour ����� ������ ����� �� ������������� ����� ������� Tez tour ����� ������ �����
�������� ����������� ���������, ���������� ���������� �������� ��������� � ������� � 10-� �������� ��� �����������, ��� ���������� %57 ����� �����. � ���� ����� 80% ����� ������������� � ����� 25 ������� ������������� ��������.
������������� ������ Turizmgazetesi ��������, ��� ����� ���������� �������� ���������� ������� � ������� ���� ������� �� 20%.   ����������� ��� ����� �������� �������������� ����������, ����������� �� ����� �������, ����� ����������.
 
TUI ��������
 
�� ����������� ������������ ������ Ekin Group, TUI �������� ���������� ������� �� ����� �������� �������. TUI �� ������ ������ � 2007 ���� ������ ����� �������� � �������, �� � ������������ �������� �� ����� ������� ����� �������������� ����� �������, ������������ 10%.  
 
Tez tour �� ������ �����
 
Tez tour, ����������� 8% ����� �������, ����� ������ ������� ����� TUI. �� ��������� ���� Tez tour ���� ��������� ���� ������ ����������� �� ����� � 5 �� 8%.  
 
������ � Thomas Cook, Öger �  GTI/Kayi
 
������� Thomas Cook � ������ Diana   ����� ������ ����� ��   ����� � ����� 6.6%, �� ������� ������� ������ Kayı � Öger � 6% �����.   � ���� ����� ����������� ������� � ���� ������� ���.  
 
� ���� �����, ���������� ��������������� �� ���������� � ������������ �����, OTI-group Odeon ������ ��������� ���� � 3.5 �� 5.5%.
 
��������� ������ Pegas � IQ
 
����� �������� ��������� 2007 ���� ���� Pegas Türk, ������� ���� ��������� ���� ���� �� ����� � 2,5% �� 5.6%. ������� ����� ������ � �������� IQ Travel, ������� � 2007 ���� �������� 3.5% ����� ������ 1.8% ������� ���. ����� ������� ������������ 2007 ��� ���������� ������� Idletale-Karya Tour, Anex Tour, Trek Travel, Kalanit, Deha � Mina.
 


http://www.tourexpi.com

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-