������ � ����� �������. ������������

> > > ������ � ����� �������. ������������

������ � ����� �������. ������������ �����-����� ������ ���������� �� ��������� ����������� � 17 �� �� ������ ������. ������ � ���� �� ����� ������� ������� � ������, ���������� � ������� ������ ���������� �������� ������, � ��� ��������� ����� ��������� ������������� � ��������������� ������������. ������ � ������ �������, � ������� ���� ������� ����� 80 ������� � ���������, ������ �� ������� ����������� ����������� � ������.  
������� ��. �����, ����� V � ������ VI ����. ��������� ���� ��� �������� � ������ IX ����. �������� �������� ������ ��������� � ���������� ����������� �����������. � ����� ����� ������������ ��������� ����� � ������� �� ������: �� ������� ����� ����� ������� �� �����. ������� ������ ������������, ������ �������� XIV �. ��������-��������� ������� � ����� ��������� ������ � ���������. ������������ ����� ������ ��������� �������� ���������. ������ ������� �����������, ������� �����������. ������ ���������� ������ ��������������� ������� ������. ��� �� ����� ������ ���� �������� �������� ������� ��� ������� ���������� � ����� II ���� �� �. �. � � 72 ���� �� �. �. ��� �������� ���������. �������, ������������ ����� ���������, ������ ����������� � ������ �������� ����� � � 680 �. ��� �������� �� ����� ������������ ������. ������� ���������� ������, ������ ������������� ������������� ������ � ���������� ��������� XIX �. ������� ������ ������ ����������. ������ ������� �������� ������ ������� ���-���� ��� ��������. ������ ��������� ����� �����, ��������� ����������� �������������� ������������ ����������.        � ������ � ����� ������ ��������� ������ ��������. ����� ������ ������� �� ������ ������, ����������� ������������ �� ������� ������� ������� ������������� � ��������, ������� � ��������� ��������. ������ � ���� �� �������� ���������� ���� � ��������. ����� ������ � ������ �������� ��������, ����������� ������. ������ ������ ��������� ����������� ����������� �������� � ��������� ��������. �������� ��������
������������� � ����� ������������ �������� ����� �������� �� e-mail Turist.ru . ������ �� ��� ����� ������������, � ������ ������� ������������� �� �������.
��� �������������:

������ ������������. ������������
����� ������������� �����������. ������������
����������� ��������. ������������
Love-����� � ������. ������������
������ ������ � ������. ������������
����-2007. ������������
�������� ����� �� ������. ������������
����� � �������: DeLorean ������������. ������������


:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-