��������� ����� ����� ����� �� ������������� ������

> > > ��������� ����� ����� ����� �� ������������� ������

� �������� ����� ��������� ����-����� � ������ ������������� ���� �����, ������� ���������� �������� ����������, �������� – ������ ������. ������ ����� ��������� ���������� ��������, ������� ��������������� ����� �����, ����� �������� ���������������������, ���� ����� ����������� �� ����� ������ ����������.
����������� ������� �������� ������������ � ����� ����� ��� ���������� – �������, ������ ��������� ���������� �� ������������� � ��� � ����������, ���� ���� ���� ����� �������� � ��� �� �������� ����� ��� ��������, ������� ���� ����������.
kiyany.obozrevatel.com

travel.ukr.net

:

:

�� ���������� ���� ������
�� ������������� ����������� ������������� ������� ���������� �����
� ������� ��������� ����������� ������� �� ������������
���� ��������� ������������� ��������������
��������� ����������� ������������ �� ������� � ����������
���� �. ���-������: “������� ���� ��������� �������”
� ����� �� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���������, ����������� ���������
� ���������������� ������������ ������������ �������� ���������� ������������� �� ������
���� ������� ����� ������� ������� ������
� ������� �� ����� ����� ���� ����� 1,5 ������ ���������� �����������


Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-