�������� ������ ��� ���� � ����� �������������

> > > �������� ������ ��� ���� � ����� �������������

�������� ������ ��� ���� � ����� �������������
������� ����������� ���� ���-������ ������� ������� �� �������� � ������� ���������� ���-�����-������ � ����������� ����������. ���������� ���������� ����� � ��������, � ��������� ���� ���������� ����� ��������� ���-�������.
���������� � gay friendly ���������� “����������” ����� 600 ������ ($120) �� ���� �����. ������ ������� � ���������� ����, �� ����� � � ������� ������������ ���� ���������� ����� �������� ������� � ���������� �������� � ������� ������ � ���������� ��������� � �������� �������� ��������.
������ ����� ������ ��� ���������� 7 ����. ������ ������������ ����� ������ �� ���������, � “�������� �����” ��������� �� 20 ����. �������� �� �������� �������������� ����������� ������ � ��������� ������������ � ������������������, ���������� ���-������� �� ��������� �������� � ������.
travel.ru

travel.ukr.net

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-