> >

������ � ����� �������. ������������


������ � ����� �������. ������������ �����-����� ������ ���������� �� ��������� ����������� � 17 �� �� ������ ������. ������ � ���� �� ����� ������� ������� � ������, ���������� � ������� ������ ���������� �������� ������, � ��� ��������� ����� ��������� ������������� � ��������������� ������������. ������ � ������ �������, � ������� ���� ������� ����� 80 ������� � ���������, ������ �� ������� ����������� ����������� � ������.  
������� ��. �����, ����� V � ������ VI ����. ��������� »


������ ��������� ������ ����� ��� ����. ������������.


������ ��������� ������ ����� ��� ����. ������������. �������� ����� ����� � ������� �������� �� ������ ���������� ������ ������ �����, � �������� ���������� ������ ����� ��� ����. ����� ��������� ���������������� ������� � ����� ������ ���� ���� � ���������. �������, ���������� � ��������� ��������� ����, ������� �� ��������� ����� �����. ��������� �������, ���������� � ����� ���������������� �������� ��������, ������� ������ ���������. »


� 1 ������� ���� � �������� � 35 ����


� ����� �������� ������ ������� �������������� ���������������� ��������� �� ������� �������� � ����������� �������������� � ������������, ����������� �������������� ��� �������. � �� ������ ����������� ������������ ��������� ��������� ������� ������� � ���, ��� � 1 ������� � �������� ������� � �������� ����� ����� � �������, �������� � ������������ � ����������� �����������������.
� ����� ��� ��������� ���������� ���� ������������� �� 35 ����. ��� ������� �. �������, ������� � ����������� ���������� »


���������� ���� � ������� ����������


� 1 ������� ��������� ���������� ���������� ���� ������������� �� 35 ����. ��� ������� � ��� ���������������, ��� �������� �������� �������� � ������ ���������� ���������. ����� ���������� ���������� 25 �������� � ������ ������� ��������� �������� “�����” �� ��� ����������� ������������ ���������������� ��������� �� ������� ���������� �������� ���������� ��������. �������� ������� �������, ��� � �������� ������� � �������� ����� ����� � �������, �������� � ������������ � ����������� �����������������, »


�������� ����� ��������� ���������� ������


�� ������ ���������������� ��������� �� ������� ��������, �� ��������� ������ ����� �������� �� ������ � ��� ������ ���������� �� 20%. ����� ���������� ���, ���������� ����������� ��������� � ���� ����, ������� � ��� ����, �, �� ���������, � ����� ������ ������������ �� 2007 ��� ���������� ����������� ������ ������� ���, ������� �� ���� ������ � 2006-�.
������������� ��������� �������� ��������� � ���, ��� �������� �������� � �������� ���������� �� ������ ������, � ��������, ��� � ������ ���� »


�������� ��������� ��������� �������� ���������


�� ��������� 3 ���� ����� ��������� �������� � �������� ���������� �� 60%, � ��� ������, ��� �������� ���������� ������� ���������� ��� ������ ������������� �� 20%, ������� ����������� ������������ ���������������� ��������� �� ������� �������� ��������� �������.
� 2007 ���� ����� ���������� ���, �������� ���������� ��������, �� ������ ����������� �����������, ����� ��������� ���������� �������� ����.
�������� �������� ��������� ������ �� ����������� �������� ��� � ������� �����, ��� � ������ »


����� ���� ������


����� ���� ������
������� – ������ �������� ����, ��� ������� ������� ��� ����� � �����. ���� �� �� ������� � ������� � ����� XIX ����, «��������� ��������» ����� �� ��� �� ����� ����� ������� ���, ������� ����� ����� �� ��� �������� �����. ����� �� ��� ��������� �� ����� � �� ����� �������� �������, ������� ���������� ������. � � �������� ������� � ��������� �� ���� ����, � ����� ���������� ���� ���������� ����� ������ – � ���������� ����� «���� �����». »


“�� ����” ������ ������ � �����


������������ “�� ����” ������������ ������ 28 ������� ������ �� ������������ � �����. ����� ����� ����������� ������ � ������ �� �������������, �������� � ������������ �� �������� Boeing 737. ����� �� ������������ � 12.10, �������� � ����� � 14.55. �������� ����� � 17.05, �������� � ����������� � 19.50, �������� ���.����. Travel.ru.
���� ������ ������ �������������� “�� ����” ������� ������� ��������� �� ������� ������ � ������ ������ � ���������� � ������������. ��������� � ����������� � ����������� »


��������� ����� � ����������. ������������


��������� ����� � ����������. ������������ ������ ��������� – ��� ������������� �� ������� �����-������� ����� � ��������� ��������: ����������, ������������, �������, ������������, �����, ������-��������.
��������� � �������� � ��������� – ������ ������� – �����, ������ ������� ������� �������� ���������-������� �������� � �������� ������.
��������. �� ������ ����� ��� ��������� ������������� ���������, ��������� � �������� ����� �������� ��������� ��������. ��� ��� � �� �������� �������� ������. »


��������� ���������� ����� ��������� ������


��������� �������� ����� ����������� �����, ������� �� ����� ��������������� ������ ������������� ����������� ���� ������ � ��������-��������� �� ��������� ������� Yotel.
�����, ������� ������� CitizenM – �� ������������ “��������� ���������” (mobile citizen), ������������ �� ������� ����� ����� ��������� ������ – ������� �� ���������.
� ����������� ������� �������� 14 ���������� ������, ����� �������� �������, ���� �� ���� �� �������, ������� LCD ���������, ��� � ������. ����, �����������, »10 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-