� ������� ����� ����� � ������� ������ ������ �� ������� ��� ������

> > > � ������� ����� ����� � ������� ������ ������ �� ������� ��� ������

� ������� ��������� ������� ������������ � ������� ������ ������ �� ������� ��� ������, ����������� �� 2020 ����.
��� ������ ����-������� �� �������� ���������� � ����-2012 ����� ����������, ��� ����� ����� � ������� ������ ������ �� ������� ��� ���� ������, ������� ��������� � ����� ��������� � ��������� 10 ���, ��� �����������.
� ��������� ��� ������ ������������ ����� ������� � ��������� � ������.
�� ������ �����������, �� ���������� ��������� ���������� �� ������ �������� ������ ����� �������� “������� ����” � �������� �������������� ������� ����������� �����.

http://www.alltravels.com.ua/2010/03/24/pribyl-dlya-otelej/

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-