��� ���������, �������� � ������ Tez Tour, ������� ������������� ������������� ������

> > > ��� ���������, �������� � ������ Tez Tour, ������� ������������� ������������� ������

�������� ����� Amara Dolce Vita � Amara Beach Resort ������� ���������� ������������� ������� Holiday�heck Award 2010. �������� ������ ��������� �� ����������-��-����� ( �������� ) 5 �����. ��� ������ � ������ �� 99 ����� ���������� �������� ���� ��������� ������������� ������� ����������� ���-����� ������.
��� ����� ����������� ���� Amara World, ������� �������� ������ �������� Tez Tour. �������� ������ ������ ��� ����� ������ ��� Amara Beach Resort, ����� ��� ��� ������� �� ���� ������� ��� ������� �������. � ������� Holiday�heck Award ���� ������� ��� ����� ������������� ��������, ����� Amara Wing Resort.
�������, ��� ��������� ���������� ���� �� ��� ���� �������� � ������� ������� �������������� ��������. ���, �� ��������� ��� �������� ������� ������� ����������� ������������ ��������, � ���������� �������� Thomson ������ ���� ������� ������. ������ ����� ��������� ������������ �������� ����� ������� ��, ��� ����������� �������� �����, ������� ��������� ������ � ���� ������, ��������� ����� �������� ����� .

http://www.tourgenius.ru/news/view.htm

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-