Wizz Air ����� ������ ���������� �����������

> > > Wizz Air ����� ������ ���������� �����������

���������� low-cost ���������� Wizz Air ����� ������ ���������� ����������� �������� "�����������", ������������ ���������� �� �������� � ����� ����. ������� �� ����� ���������� "���-����". ��������� ����� ��������� ������ �������� ���� ������� � ��������� "���������", �������� ��������.
� ��������� ����� ��� "��������� ‘���� ��� �������’", "�����" ���������� ������������ Wizz Air, ���������� ���� ��������� ���� �������� ��� "���-����", ������� PR-�������� ��������������� �������� ����������. � "���-�� �������", � ������ �������� ������ "���-����", ����������� ���������� ��������� � Wizz Air. "’���-����’ ������������ � ‘���� ��� �������’ � ���� 2008 ����. ������� �� ������������ ��������� ����������� ��������� � ��������� �����������,– ��������� �����-��������� "���-�� �������" ������� ������.– � ���� 2009 ���� "���-����" ������ ������������� ������ �� �������� ��������� ����� � ����� � ��������� ‘���������’ � ���������� �������������� ���� ���������� ��� �������������, � ��� ����� � Wizz Air". ������ "���-����" ����� ���������� �������� "���� ������", "����������������� ���������", "�����������", "��������� ���������" � "��������� ���������".
��� Wizz Air ������� � "���-����" ��� �����������. � ����� ������� "�����������" ���������� �������� ����������� � �������� ��������� ������������. ����� ������� �� ���������� �� ����� ������������ "�����������" ������������ Wizz Air ����������� "������������ � ������������ ���������� ����������� ������������ � ��������� ���������� � ���������� ��������� Luton" (��. � �� 25 ������� 2009 ����). �� �������� ������ ������������� � �������������� ������� ��������� ���� ������� �������� �������� ������� "�����������" ���������������� �������� �� ������� ���������� ��������. "’�����������’ ������������ ������ ‘������’, ������� ����� ����� ���� �������� � ����� �������������, ��� ‘��������’ � ‘���������’". � "�����������" � ������ "������" ����� �� ������������ ����������.
� ������� ��������� ������������ ������������ ������� �������� �������� "�����", "�����������", "���-���� ���", "���-��-����" � Mazeikiu Nafta. �� ������ ���������� �����, � 2009 ���� ����� ����������� ����� �������� ����� 280 ���. � �� ����� ����� $210-250 ��� � ������� �����.
�������� �������������� ������ "�-95" ������ ���� �������, ��� ���-�� ���������� ����� �������� ����� � �������� "���������". "��� ���������� ����� ����� ������������ �������, �� ������� ���������� ����� �������� ����������� �����������. ������� �������� ���-�� � Wizz Air ������� ������� ���������� �������",– ������� ��������� ������� �� UPECO. ��������, ��� �� 2009 ���� ��������, ��������� � ��������� ����������� � ��������� "���������" ���������� ���� ��� ��������: "�����", "�����������" � "���-���� ���". ��� ����, �� ������ ������������, "�����������" ������������ ������� 80% ��������. �� 50% ������������� � ��������� "���������" ������� �������� ������������ "��������", ����� 30% – ���, ��������� – ������ ��������� �����.

http://commersant.ua/doc.html

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-