� ����������� ��������� �������� ��������� ����������

> > > � ����������� ��������� �������� ��������� ����������

��������� ������������ � ������ ������� ������� ����������� ��������� ������������ � ������ ����� ���������� �������� ����� ������� ����� ��� ����������� Ungdomshuset – “���� �������”, � ������� ����� 20 ��� ���������� ������������� �������� �����������.
“� ������� ��� �� ���� � ���������� �������� � �����������, ������������ �������� ���� Ungdomshuset. ������������ ���� ���� �����, ������ ��������� �� �������� �� ������ ����������. ������� ������ ������� ��������, ������� � ����������� ������� � ��������� ����������. �� ��� ������ ���������� ������������� � ������� ����� ����”, – ������� ��������� ������������ ������� ����������� ��� ������. ��������, ��� ����������� ����� ��������, �������������� ���������� ����������� �������� � ���������� ������� �� ��� ������������ ������� �����. 700 ������� ���� ����������, 25 �������� �������, � ��������� ������������ ����� ���������� ���������� ������� ����.
�� ���������� �������, � ���� �������� ����������� ��������� 63 ����������, 17 �� ������� ���������� ����� �����.

SvobodaNews.ru

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-