����� ������� � ������������ ������� � ������ ������� �� 51 ��������

> > > ����� ������� � ������������ ������� � ������ ������� �� 51 ��������

��� ������������ ������������� � ��������� ������� � ������������ ����, �� ���������� ������, ������� ������� 51 �������, ������� ����� ������������� ������ “������ ������” ������ ����� ������������ (Nikos Papaeustathiou).
“� ����� ��������� ����� 51 �������. ������� ��������� ������� ���”, – ������ ����� � ������ ����� ���������� ���������������� �����������.
�� ��� ������, ��������� ������������ �� ������������� ������ � ����� ���������.
������������ ��������� � 7.25 �� �������� ������� (8.25 ���) � �������� ���� ������� � ������������ ����.
����������� ����������, �������������� � ������� ������ ���� � ����� �����, ����������� � �������� ��������, ������� �������� � ��������������� ����������� �� ���� �� ����. �� ���� �� ������� �� ����� � �������.

����

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-