������ ������� �����-���� �������� ��� ������

> > > ������ ������� �����-���� �������� ��� ������

����������� ���������� �������� Hawtree, ��������� ��������� ����� ��� ������ �� ������ ������� ����, �������� ���� ��� ���� ����������������� ���� �������� �� ������� ������� � ������ ������� �������.
������������� ����� � 20 ���������� �� ��������� ����� ����� 18-�������� ���� ����� ������������ Royal Kiyv Golf Club � ��������� ��� � 2008 ����. ����� � �����-����� ����� ������� ��� ���� ���� �� 9 ����� � ����� ������ �� 6 �����.
����� � Royal Kiyv Golf Club ����� ��������� 56 �������� ��������� ��� ����������� �����-����� � ������������� ��������, ����� ������� ����� ��������� � �������������� ������, � ����� – �������� � ������ ���������. �, �������, � 2011 ���� ���������� �� ���� ��� ������ �������������� ��������� �����.
travel.ru

travel.ukr.net

:

Email: info@vita.ua

: 10:0020:00-